Main Content

Dobro došli!

Ja sam Miodrag Majić sudija Apelacionog suda u Beogradu.
Ovo je moj blog na kojem govorim o pravu i pravosuđu. 
Otvoreno i bez cenzure!

Pridružite se pratiocima bloga!

  • Najnoviji tekstovi
  • Pravne analize
  • Odgovori na Vaša pitanja
  • Eminentni gostujući autori
  • Publikacije

Dobijajte obaveštenja o novim tekstovima!

Na blogu možete pronaći:

Najnovije tekstove

Otvorene analize najznačajnijih problema domaćeg prava i pravosuđa.

Više o ovome

Pitanja i odgovore

Postavite pravno pitanje a ja ću se potruditi da dam svoje mišljenje.

Više o ovome

Podcast

Razgovori sa eminentnim stručnjacima na zanimljive pravničke teme.

Više o ovome